Klik op de beschikbare categorieën voor een overzicht
Tot voor kort markeerden wij een vermeend spambericht alleen in het niet
zichtbare gedeelte van uw e-mailbericht (header) met de markering;
X-Spam-Flag: YES
Helaas kunnen in Outlook Express geen wizzardrules aangemaakt worden op
basis van de gegevens in de header van het bericht maar uitsluitend op basis
van de onderwerpregel.
Daar vele van onze klanten gebruik maken van Outlook Expres is er gekozen
voor een aanvullende markering.

Vanaf heden morgen kan het voorkomen dat u in de onderwerpregel van uw
e-mailberichten de tekst [IIPN-SPAM?] tegenkomt.
Dit is een kenmerk dat door het spamfilter wordt meegegeven, zodra het
vermoeden bestaat dat het hier om een spambericht gaat.
De aanvullende markering is niet selectief in of uit te schakelen en om die
reden actief op alle mailboxen.

Systeembeheer